Impera Alfa

Impera Alfa

Obserwuj nas w social media

Impera Alfa Alternatywna Spółka Inwestycyjna

ul. Grzyśki 16
40 - 560 Katowice

 

ZMIANA NAPĘDZA ROZWÓJ

Impera Alfa Alternatywna Spółka Inwestycyjna to wehikuł venture capital powołany przez Inwestorów Prywatnych oraz Impera Capital S.A. w celu realizacji wraz z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju wspólnego projektu w ramach programu BRIdge Alfa.

 1. Impera Alfa Alternatywna Spółka Inwestycyjna realizuje inwestycje w innowacyjne projekty posiadające tzw. Polski Pierwiastek, w tym w projekty badawczo-rozwojowe oraz nowe spółki posiadające unikalne technologie.

 2. Impera Alfa Alternatywna Spółka Inwestycyjna aktywnie uczestniczy w budowaniu wartości projektów poprzez wsparcie w zakresie opracowania i wdrożenia strategii ich rozwoju, a także pomaga projektodawcom w komercjalizacji produktu oraz wyjściu na rynki zagraniczne.

Obserwuj nas w social media

W co inwestujemy

Spółki, w które inwestujemy muszą spełniać kryterium młodego i innowacyjnego przedsiębiorcy, tzn. przeznaczać określoną część budżetu na prace badawczo-rozwojowe, oraz posiadać tzw. Polski Pierwiastek czyli w szczególności prowadzić główną część prac B+R w Polsce. Przez młode przedsiębiorstwo rozumiemy takie, które zostało zarejstreowane nie więcej niż 5 lat temu.

 • Współpracujemy z uczelniami, instytutami badawczymi i naukowcami.
 • Wychodzimy naprzeciw podmiotom gospodarczym i osobom prywatnym zainteresowanym rozpoczęciem komercjalizacji wyników prac badawczo-rozwojowych lub innowacyjnych produktów ze wskazanych poniżej branż.
 • Wartość naszych inwestycji w pojedynczy projekt nie przekracza 1 mln zł. Co istotne, część z tej kwoty jest przekazywana jako wkład kapitałowy, reszta natomiast jako bezzwrotna dotacja.

Naszym celem jest budowa wartości projektów inwestycyjnych. Zespół ekspercki Impera Alfa Alternatywna Spółka Inwestycyjna aktywnie wspiera zarządzających spółkami portfelowymi oraz projektami B&R we wszystkich istotnych aspektach ich funkcjonowania. Szczególną wagę przykładamy do pracy nad strategią danego przedsięwzięcia oraz komercjalizacją produktów, także poprzez pomoc w wyjściu na rynki zagraniczne.

 • Sektor rolno-
  spożywczy

 • Technologie dla
  przemysłu
  spożywczego

 • Energetyka
  odnawialna

 • Technologie z zakresu clean-tech

 • Projekty z zakresu Internetu i mobile

 • Technologie i usługi powiązane
  z medycyną i zdrowiem

 • Technologie
  i usługi dla branży finansowej

 • Technologie i usługi dla branży reklamowej

 • Technologie z
  kategorii wearables

 • Projekty z zakresu infrastruktury ICT, cloud, big-data oraz realizowane w modelu SaaS

 • Sektory zbliżone
  kompetencyjnie
  do powyżej
  wymienionych

 • Prosimy o przesłanie informacji na temat projektów inwestycyjnych na adres:

  kontakt@imperaalfa.pl

Zgłoś Projekt

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Impera Alfa Alternatywna Spółka Inwestycyjna sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach (40-560), ul. Grzyśki 16, moich danych osobowych zawartych w powyższym formularzu zgłoszenia projektu w celu i zakresie niezbędnym do analizy przedmiotowego zgłoszenia. Administratorem danych osobowych jest Impera Alfa Alternatywna Spółka Inwestycyjna Sp. z o.o. (dalej jako „Impera Alfa”) z siedzibą w Katowicach (40-560), ul. Grzyśki 16, z którym można się skontaktować za pośrednictwem poczty elektronicznej kontakt@imperaalfa.pl . Dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) oraz pkt b) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). — Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do analizy Pani/Pana zgłoszenia projektowego w ramach projektu realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 Działanie 1.3: Prace B+R finansowane z udziałem funduszy kapitałowych Poddziałanie 1.3.1: Wsparcie Projektów badawczo-rozwojowych w fazie preseed przez fundusze typu proof of concept – BRIdge Alfa.
  Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania. Ma Pani/Pan także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w przypadku uznania, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza obowiązujące przepisy prawa. Dane nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu. Podane dane osobowe mogą być udostępniane przez Impera Alfa podmiotom upoważnionym do uzyskania tych informacji a) w związku z umową o dofinansowanie projektu tj. Narodowemu Centrum Badań i Rozwoju jako Instytucji Pośredniczącej; b) inwestorowi/inwestorom Impera Alfa. Podane dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy ani udostępniane organizacjom międzynarodowym.
  Podane dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji przez Impera Alfa projektu Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020Działanie 1.3: Prace B+R finans owane z udziałem funduszy kapitałowych Poddziałanie 1.3.1: Wsparcie Projektów badawczo-rozwojowych w fazie preseed przez fundusze typu proof of concept – BRIdge Alfa jak również przez okres trwałości projektu (przez 3 lata po zakończeniu projektu), tj. maksymalnie do dnia 31.12.2023.

  * Proszę uzupełnić formularz

  Projekt UE

  Fundusz Impera Alfa Alternatywna Spółka Inwestycyjna Sp.z o.o. realizuje projekt „Realizacja przez fundusz Impera Alfa projektów technologicznych związanych z prowadzeniem/wdrożeniem prac badawczo-rozwojowych lub wykorzystaniem własności przemysłowej (z wyłączeniem praw ze znaku towarowego) na etapie fazy Proof of Principle i Proof of Concept, pochodzących m.in. ze środowisk jednostek naukowych”. Przedsięwzięcie jest współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Projekt realizowany w ramach konkursu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju: BRIdge Alfa. Dofinansowanie: 24.000.000,00 PLN Rozmiar funduszu: 30.000.000,00 PLN Rezultatem projektu będzie sfinansowanie co najmniej 14 Projektów B+R.

   
   

   

  O nas

  Impera Alfa Alternatywna Spółka Inwestycyjna to spółka inwestycyjna venture capital powołana przez przez Inwestorów Prywatnych oraz Impera Capital S.A. w celu realizacji wraz z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju wspólnego projektu w ramach programu BRIdge Alfa.

  Realizujemy inwestycje w innowacyjne projekty posiadające tzw. Polski Pierwiastek, w tym w projekty badawczo-rozwojowe oraz nowe spółki posiadające unikalne technologie.

  Aktywnie uczestniczymy w budowaniu wartości projektów poprzez wsparcie w zakresie opracowania i wdrożenia strategii ich rozwoju.

  Pomagamy projektodawcom w komercjalizacji produktu oraz wyjściu na rynki zagraniczne.

  Andrzej<br/>Ziemiński

  Andrzej
  Ziemiński

  Członek Zarządu

  W swojej piętnastoletniej karierze zawodowej realizował transakcje M&A, emisje akcji spółek publicznych oraz sprzedaż spółek niepublicznych do inwestorów branżowych lub finansowych. Od 2014 r. jest członkiem zarządu Impera Capital S.A. Od 2011 jest Członkiem Zarządu Impera Seed Fund Sp. z o.o. podmiotu zarządzającego funduszem kapitałowym powołanym przez Impera Capital S.A. oraz Krajowy Fundusz Kapitałowy S.A. Obecnie zasiada w Radach Nadzorczych wielu spółek z sektora nowych technologii. Jest absolwentem Szkoły Głównej Handlowej, kierunek Finanse i Bankowość.

  Cezary<br/>Gregorczuk

  Cezary
  Gregorczuk

  Członek Zarządu

  Cezary Gregorczuk jest absolwentem wydziału Handlu Zagranicznego Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie z indywidualnym tokiem studiów w dziedzinie Finansów i Bankowości. Ukończył seminarium między uniwersyteckie w Hamburgu na temat polsko-niemieckich spółek joint venture. Posiada licencję maklera giełdowego.

  W latach 2004−2008 pracował w Biurze Maklerskim Banku Przemysłowo- Handlowego S.A., zasiadając na stanowisku Z -cy Dyrektora Biura Maklerskiego, nadzorującego prace Zespołu Analiz i Doradztwa Inwestycyjnego, a także Zespołu Zarządzania Aktywami.

  W ciągu ostatnich lat sprawował funkcję Członka Rady Nadzorczej w kilkunastu spółkach, w tym w kilku spółkach publicznych. Był Aniołem Biznesu.

  Partnerzy

  Portfolio

  • Click GREEN

   Więcej informacji wkrótce.

  • Hideez

   Hideez FIDO Key to klucz działający w oparciu o Bluetooth, służący do uwierzytelniania dostępu do zasobów w środowisku mobilnych, desktopowym oraz online, ułatwiając użytkownikom czasochłonny proces logowania się czy do komputera, czy do systemu bankowego. Projekt jest realizowany przez spółkę Hideez Poland Sp. z o.o.

  • Polish Milk Technologies

   Firma POLISH Milk Technologies Sp. z o.o. zajmuje się produkcją cukierków w formie tabletek dla dzieci i osób dorosłych wyprodukowanych na  bazie mleka w proszku.

  • Travil

   Travvil – mobilny marketplace umożliwiający streaming plików wideo i plików zdjęciowych bezpośrednio między użytkownikami.

  • FCQ

   FCQ Platform – globalna platforma blockchain ułatwiająca inwestycję w nieruchomości, wychodzi po drugą rundę finansowania.

  • HiPets

   HiPets to narzędzie stworzone specjalnie dla branży opieki nad zwierzętami. Platforma łączy specjalistów z opiekunami zwierząt i pozwala na rezerwację wizyt online o dowolnej porze dnia i nocy.

  • Bookooy

   Więcej informacji wkrótce.

  • Sensevr

   The most effective VR/AR/360 real estate sales and promotion tool. Effortless implementation in sales process to sell faster, easier and at highest price.

  • Supermercato

   Spółka świadczy usługi polegające na zakupie i dostawie towarów (FMCG) dla klienta detalicznego w formule „economy of sharing”. Szopi.pl tworzy innowacyjny system logistyczny, który optymalizuje proces zarządzania zespołem szoperów, co przełoży się na szybszą i bardziej wydajną obsługę klientów. Obecnie spółka działa w Warszawie, Krakowie i Wrocławiu, jednocześnie planowane jest zapewnienie dostępu do innowacyjnej oferty w kolejnych miastach, m.in. w: Katowicach, Gdańsku czy Poznaniu.

  • Airfusion

   AIRFUSION tworzy pierwszy na świecie system, który pozwoli operatorom farm wiatrowych, jak również producentom turbin, lepiej zarządzać procesami związanymi z utrzymaniem ruchu turbin.

  • Tools-Chem Cooperation

   Firma została założona z myślą o technologicznym i inżynieryjnym wsparciu różnych gałęzi przemysłu, zwłaszcza w obszarze produkcyjnym.

   Od kilkunastu lat Tools-Chem rozwija się i zdobywa doświadczenie, głównie w technologii produkcji: chłodziw, smarów, środków do mycia i dezynfekcji maszyn oraz układów chłodzenia i smarowania. Ważnym elementem naszej oferty jest doradztwo w zakresie serwisu środków smarnych, utrzymania jakości, jak i stabilności procesów obróbki, ale przede wszystkim podnoszenie bezpieczeństwa i komfortu pracy ludzi oraz eksploatacji maszyn i narzędzi.

  • [EXITED] NapiFeryn BioTech

   To polski start-up założony w 2014 r. przez naukowców: Piotra Wnukowskiego i Magdalenę Kozłowską. Zespół pracuje nad innowacyjną w skali światowej technologią FIDOs pozwalająca na pozyskiwanie izolatu białkowego z rzepaku. NapiFeryn współpracuje z renomowanymi jednostkami naukowymi takimi, jak BioNano Park w Łodzi (Laboratoriu Biotechnologii Przemysłowej), Politechnika Łódzka, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie oraz z Instytutem Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności Polskiej Akademii Nauk w Olsztynie.

  • Projekt LifeGel

   LifeGel to start-up biorący sobie za cel zmianę sposobu prowadzenia badań laboratoryjnych.

   Firma rozwija produkt umożliwiający prowadzenie trójwymiarowych hodowli komórkowych w każdym laboratorium. Zespół spółki wierzy, że jego produkt w przyszłości da naukowcom możliwość prowadzenia badań pozytywnie wpływających na rzeczywistość.

  • Grafik Optymalny

   Grafik Optymalny, to spółka która rozwija oprogramowanie typu SaaS do planowania i rozliczania czasu pracy z wykorzystaniem dodatkowych narzędzi i funkcjonującym w zgodzie z obowiązującym Kodeksem Pracy. System pozwala stworzyć grafik za pomocą jednego kliknięcia, uwzględniając wszystkie zmienne, jak ilość potrzebnych pracowników czy normy czasu pracy.

  • Dietomatic

   spółka rozwija marketplace napudelkach.pl łączący firmy oferujące catering dietetyczny z konsumentami poszukującymi odpowiadającej im oferty. Narzędzie pozwala w szybki i łatwy sposób wybrać spośród wielu dostawców oferujących diety o konkretnych parametrach.

  Kontakt

  Impera Alfa Alternatywna Spółka Inwestycyjna sp. z o.o.
  ul. Grzyśki 16 | 40 – 560 Katowice

  Biuro Warszawa:
  ul. Wołoska 9 | 02-583 Warszawa

  Telefon. +48 22 398 82 70 Fax. + 48 22 398 82 71
  E-mail: kontakt@imperaalfa.pll
  KRS: 0000539051 NIP: 5213687035 REGON: 360652318

   Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Impera Alfa Alternatywna Spółka Inwestycyjna sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach (40-560), ul. Grzyśki 16, moich danych osobowych zawartych w powyższym formularzu zgłoszenia projektu w celu i zakresie niezbędnym do analizy przedmiotowego zgłoszenia. Administratorem danych osobowych jest Impera Alfa Alternatywna Spółka Inwestycyjna Sp. z o.o. (dalej jako „Impera Alfa”) z siedzibą w Katowicach (40-560), ul. Grzyśki 16, z którym można się skontaktować za pośrednictwem poczty elektronicznej kontakt@imperaalfa.pl . Dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) oraz pkt b) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). — Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do analizy Pani/Pana zgłoszenia projektowego w ramach projektu realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 Działanie 1.3: Prace B+R finansowane z udziałem funduszy kapitałowych Poddziałanie 1.3.1: Wsparcie Projektów badawczo-rozwojowych w fazie preseed przez fundusze typu proof of concept – BRIdge Alfa.
   Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania. Ma Pani/Pan także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w przypadku uznania, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza obowiązujące przepisy prawa. Dane nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu. Podane dane osobowe mogą być udostępniane przez Impera Alfa podmiotom upoważnionym do uzyskania tych informacji a) w związku z umową o dofinansowanie projektu tj. Narodowemu Centrum Badań i Rozwoju jako Instytucji Pośredniczącej; b) inwestorowi/inwestorom Impera Alfa. Podane dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy ani udostępniane organizacjom międzynarodowym.
   Podane dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji przez Impera Alfa projektu Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020Działanie 1.3: Prace B+R finans owane z udziałem funduszy kapitałowych Poddziałanie 1.3.1: Wsparcie Projektów badawczo-rozwojowych w fazie preseed przez fundusze typu proof of concept – BRIdge Alfa jak również przez okres trwałości projektu (przez 3 lata po zakończeniu projektu), tj. maksymalnie do dnia 31.12.2023.

   * Proszę uzupełnić formularz

   Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

   Jest agencją wykonawczą Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Powołane zostało latem 2007 roku jako jednostka realizująca zadania z zakresu polityki naukowej, naukowo-technicznej i innowacyjnej Państwa. W momencie powstania było pierwszą jednostką tego typu, stworzoną jako platforma skutecznego dialogu między środowiskiem nauki i biznesu.

   BRIdge Alfa

   BRIdge Alfa skierowany jest do projektów znajdujących się w fazie seed, gdzie ryzyko niepowodzenia inwestycyjnego jest największe, ale można je zweryfikować relatywnie niedużym kosztem. Wsparte w ten sposób projekty stanowią atrakcyjny produkt dla Funduszy Venture Capital. Tym samym zostanie zlikwidowana luka kapitałowa, która uniemożliwia naukowcom dotarcie ze swoimi projektami do biznesu.

    

   Inteligentny Start

   Celem programu jest umożliwienie młodym Polakom aktualnie studiującym na zagranicznych uczelniach zdobycie doświadczenia poprzez odbycie stażu lub praktyk w polskich przedsiębiorstwach. Inteligentny Start ma również na celu ułatwienie ekspansji zagranicznej polskim firmom, ze szczególnym uwzględnieniem małych i średnich przedsiębiorstw.

   Program Inteligentny Start dedykowany jest dla:

   • młodych Polaków studiujących na uczelniach zagranicznych,
   • polskich absolwentów zagranicznych uczelni mieszkający w kraju studiów,
   • polskich przedsiębiorców rozwijających swoje firmy na rynkach zagranicznych.

   Zaprojektowane przez: